Lumita s.r.o.
Stavební projekty, stavební dozor, inspekce nemovitostí

Činnost společnosti Lumita s.r.o.

  projekce pozemních staveb - zpracování individuálních stavebních projektů
  osazení domů do terénu - pro doplnění projektové dokumentace od prodejců typových katalogových
   projektů
  provádění dozorů staveb - v rozsahu požadovaném investorem (svépomocným stavebníkem nebo obcí)
   stavebníkem
  inspekce nemovitostí - zjišťování technických stavů nemovitostí a výběru vhodných pozemků
  odborné posudky - doplňková inženýrská činnost k ověření projektové dokumentace a stavebních
   konstrukcí
 
Projekty na stavby  
AKCE: Neúčtujeme, odečítáme plnou cenu za vypracování
návrhu (studie) při vyúčtování projekčních prací projektu
pro stavební řízení (ohlášení)!


Společnost Lumita s.r.o. cíleně poskytuje služby neplátcům
DPH - zejména svépomocným stavebníkům a obcím.
"Působíme po celé ČR, nezatěžujeme dopravným,
garantujeme dohodnuté termíny a nízké ceny."VOLEJTE  541 215 390 (PEVNÁ LINKA)
NEBO 603 441 453 (MOBIL)
© Lumita s.r.o.    Tel.: (+420) 603 441 453; 733 575 767    E-mail: info@projektynastavby.cz    Web: www.projektynastavby.cz    odkazy