Lumita s.r.o.
Stavební projekty, stavební dozor, inspekce nemovitostí

INSPEKCE NEMOVITOSTÍ


Představuje zjišťování technických stavů nemovitostí a výběru pozemků k výstavbě, v uceleném rozsahu prověřované nemovitosti.

Osazení domu do terénu Zpracovaný odborný písemný posudek,
včetně fotodokumentace, zahrnuje zjištěné vady,
nedodělky a související negativní skutečnosti
zkoumané nemovitosti:

  před koupí nemovitosti
  před vlastním stavebním záměrem
   (stavbou, nástavbou, přístavbou, rekonstrukcí,
   ověření možnosti výstavby na parcele)
  před provedením či zadáním náročnější opravy


Dle prováděného rozsahu:


  ZÁKLADNÍ ROZSAH
Základním rozsahem inspekce nemovitosti je zjištění závažných, problematicky a cenově nákladně odstranitelných vad, zejména související se statikou domu. Výsledkem je písemná zpráva s fotodokumentací.


  PODROBNÝ ROZSAH
Podrobných rozsah inspekce písemně posuzuje detailně veškeré stavební konstrukce. Viditelné konstrukce s jistotou a garancí, na možné skryté vady upozorňuje v souvislosti s technickým stavem ostatních konstrukcí, případně stavebních prací.
Výsledkem je detailní písemná zpráva s fotodokumentací a návrhem řešení zjištěných problémů.


Podklady pro inspekci:

Před samotnou inspekcí nemovitosti doporučujeme získat od prodávajícího co nejvíce informací a podkladů (výkresové dokumentace, revizní zprávy a další dokumenty).

Nabídková cena závisí na požadovaném rozsahu prací a bude poskytnuta obratem
(viz rubrika CENA A GARANCE)

KONTAKTUJTE NÁS


© Lumita s.r.o.    Telefon: 603 441 453    E-mail: info@projektynastavby.cz    Web: www.projektynastavby.cz
Nakládání s osobními údaji