Lumita s.r.o.
Stavební projekty, stavební dozor, inspekce nemovitostí

STAVEBNÍ PROJEKTY


Zpracujeme projektovou dokumentaci, dle požadavků stavebníka, v souladu s platnými zákony, vyhláškami a technickými normami pro:
  rodinné a bytové domy
   s upřednostněním připravených typových projektů v rámci G SERVIS Partner
  průmyslové a živnostenské objekty
  zemědělské objekty a kompostárny
  rekonstrukce a modernizace
  stavební úpravy
  zaměření stávajících stavů
  odstranění (demolice) objektů


Nabídková cena závisí na požadovaném rozsahu prací a bude poskytnuta obratem
(viz rubrika CENA A GARANCE)

VOLEJTE NA PEVNOU LINKU 541 215 390 NEBO MOBIL 603 441 453

KONTAKTUJTE NÁS


© Lumita s.r.o.    Tel.: (+420) 603 441 453; 733 575 767    E-mail: info@projektynastavby.cz    Web: www.projektynastavby.cz