Lumita s.r.o.
Stavební projekty, stavební dozor, inspekce nemovitostí

STAVEBNÍ PROJEKTY


Zpracujeme projektovou dokumentaci, zohledňující plně požadavky stavebníka s možnostmi pozemku,
v souladu s platnými zákony, vyhláškami a technickými normami.

ZPRACUJEME DOKUMENTACI PRO:

  rodinné a bytové domy (s důrazem na nízkonákladové a nízkoenergetické objekty)
  průmyslové a živnostenské objekty
  zemědělské objekty a kompostárny
  rekonstrukce a modernizace objektů
  stavební úpravy
  zaměření stávajících stavů objektů
  pasportizace objektů
  osazení objektů do terénu
  odstranění (demolice) objektů


ROZSAH, OBSAH DOKUMENTACE:

  zpracujeme rozsah dokumentace požadovaný stavebníkem a stavebním úřadem
  nepožadujeme, aby stavebník odebral kompletní projekt, poskytneme podklady
   i pro stavebníkovy známé či vybrané specialisty


GARANCE, REFERENCE:

  garantujeme kvalitní provedení objednané dokumentace, v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb.
   a č.62/2013 Sb., o dokumentaci staveb
  garantujeme bezplatné dopracování v případě specifických požadavků stavebního úřadu
  garantujeme kvalitu prací sjednaným pojištěním profesní odpovědnosti za škody u České pojišťovny a.s.
  reference více než 690 projekčních zakázek zpracované autorizovaným inženýrem, jednatelem
   společnosti, bez jediného škodního případu od roku 1993

"Působíme po celé ČR, nezatěžujeme dopravným, garantujeme dohodnuté termíny a nízké ceny."

VOLEJTE  541 215 390 (PEVNÁ LINKA) NEBO 603 441 453 (MOBIL)
NĚKTERÉ Z NAŠICH PRACÍ

reference - foto 01 reference - foto 02

reference - foto 03 reference - foto 04

reference - foto 05 reference - foto 06

reference - foto 07 reference - foto 08

reference - foto 09 reference - foto 10

reference - foto 11 reference - foto 12


VOLEJTE  541 215 390 (PEVNÁ LINKA) NEBO 603 441 453 (MOBIL)
úvodní stránka


© Lumita s.r.o.    Tel.: (+420) 603 441 453; 733 575 767    E-mail: info@projektynastavby.cz    Web: www.projektynastavby.cz    odkazy