Lumita s.r.o.
Stavební projekty, stavební dozor, inspekce nemovitostí

STAVEBNÍ PROJEKTY


Zpracujeme projektovou dokumentaci, dle požadavků stavebníka, v souladu s platnými zákony, vyhláškami a technickými normami pro:
  rodinné a bytové domy
  průmyslové a živnostenské objekty
  zemědělské objekty a kompostárny
  rekonstrukce a modernizace
  stavební úpravy
  zaměření stávajících stavů
  odstranění (demolice) objektů


Nabídková cena závisí na požadovaném rozsahu prací a bude poskytnuta obratem
(viz rubrika CENA A GARANCE)

KONTAKTUJTE NÁS


© Lumita s.r.o.    Telefon: 603 441 453    E-mail: info@projektynastavby.cz    Web: www.projektynastavby.cz
Nakládání s osobními údaji